Ukraine

Støtte til Ukraine er et regionsprojekt i Region 2. Målet er at støtte de nuværende og kommende klubber i Ukraine i deres humanitære arbejde over for kvinder og børn i Ukraine.

 *  Kr. 1.002.640  *

 

 Så meget har klubberne i region 2 over årene bidraget med for at forbedre forholdene i Ukraine frem til 2015.

 

Vi støtter løbende klubberne i Ukraine, så de får økonomisk mulighed for at yde hjælp til de forskellige lokale projekter. Efterfølgende får vi rapporter fra klubberne om projekternes forløb, så vi ved at pengene er brugt på den rigtige måde. I 2017 ydes der støtte således:

 

Uzhgorod-klubben har i længere tid arbejdet med et projekt kaldet Mother and Child, hvor man har hjulpet familier i krise (vold, misbrug, trafficking, krig). Nu har man besluttet at uddanne unge piger (14-20 år) i at forebygge disse problemer. Ukraine-udvalget bevilgede 2.000 Euro til projektet.

Uzhgorod-klubben har desuden fået bevilget 2.000 Euro til Mother and Child-projektet.

 

Lviv-klubben vil hjælpe ældre mennesker, som ikke har familie, og ikke har råd til de mest basale indkøb (sæbe, shampoo mv.). Ukraine-udvalget bevilgede 1.500 Euro til projektet.

Lviv-klubben har endvidere fået bevilget 2.000 Euro til renovering af lokale til sygeplejerskerne på Brandsårsafdelingen for børn. Klubben håber at få det manglende beløb til denne renovering. Den svejtsiske union donerer penge til renovering af operationsafsnittet. Når disse to områder er færdiggjort er hele Brandsårsafdelingen for børn renoveret.

  

Kiev-klubben vil starte et nyt projekt med Canis terapi for traumatiserede børn. Man håber på ved hjælp af hunde og psykologer at få børnene til at åbne op for nogle af deres traumatiserende oplevelser.  Udvalget bevilgede 500 Euro til opstart af dette projekt." 

Kiev-klubben fik bevilget 1.500 Euro til projektet Ready for Life, hvor man vil forberede børnehjemspiger og piger fra hjem med problemer til deres fremtidige liv.

 

Dnepropetrovsk-klubben fik bevilget 500 Euro til projekt Children's Theatre.

 

Fra hospitalet i Lviv

Aarhusklubben besluttede i forbindelse med sit 75 års jubilæum at give en donation til renovering af en hospitalsafdeling i Lviv, der behandler børn, som er blevet forbrændt. Et af vore medlemmer har ved selvsyn konstateret, at der er et stort behov for, at afdelingen får bedre faciliteter. Det var sådan, at hvis et barn havde sin mor med på hospitalet, måtte de sove i samme seng.

  

 Uddrag af Ukraine-udvalgets rapporter

Mon ikke vi alle synes, Ukraine har været på dagsordenen i meget lang tid? Men faktisk er det kun knapt et år siden, Krim blev optaget i Rusland efter en tvivlsom folkeafstemning, nemlig den 17. marts 2014, og kampene i Østukraine begyndte. Disse ulyksalige begivenheder har sat sit præg på Ukraine-udvalgets arbejde.   

Iflg. Randers-klubben, som var venskabsklub med Simferopol-klubben på Krim, er denne klub blevet nedlagt. Det børnehjem, vi støttede, er overtaget af staten og fungerer nu som børnehave. Børnehjemsbørnene er sat i privat pleje.   

 

Lviv har modtaget godt 22.000 kr. til at arrangere dukketeaterforestillinger og tage i cirkus med mentalt handicappede børn fra et børnehjem samt til at forny ovne og andet udstyr i et klasse-værelse, der bruges til at lære piger at bage.

 

Dnepropetrovsk har modtaget godt 7.000 kr. til projektet ”Childrens Theatre”.

 

Midt i sommerferien kom der et råb om hjælp fra Uzhgorod i Vestukraine.  De havde modtaget flygtninge (kvinder og børn) fra krigsområdet i øst og søgte om penge til at forsørge dem. Det resulterede i, at der 14 dage senere blev sendt 30.000 kr. til Uzhgorod-klubben.

 

 

- - - - - - - - - -  o  O  o  - - - - - - - - - -

Ukraine-Projektet startede i 2003.

De sociale forhold i Ukraine er meget anderledes end vore, og soroptimisterne der gør et utroligt stort, meget engageret og uegennyttigt arbejde med bl.a. at: 

 • renovere børnehjem for både fysisk og psykisk handicappede børn med sovesale, badeværelser, køb af senge, gardiner m.v.
 • afhjælpe skaderne for børn som har fået dårlige tænder/flurisis så emaljen er ødelagt. Projektet blev kaldt Let children smile.
 • hjælpearbejde for forældreløse børn
 • udbrede kendskab til Aids og forebyggelse deraf
 • sommerlejre for børn med Aids
 • oplysning og information om brystkræft
 • foldere om brystkræft
 • sprogundervisning
 • Klinik med medicin og inhalator til fortrinsvis børn med astma og lungesygdomme
 • Kurser for enker efter krigen i det østige Ukraine
 • Kurser i Sy og Design
 • Sygestuer på en gynækologisk afdeling i Lviv
 • 2 tandklinikker til 2 skoler for retarderede børn
 • Aktivitetescentre for fysisk og psykisk retarderede
 • Teaterprojekt, hvor børn synger og optræder for et publikum

 

Ukraine-udvalget har støttet engelskundervisning for medlemmerne i tre af de ukrainske soroptimistklubber, idet det har været vigtigt for dem at kunne kommunikere med udlandet. Også her har vi ved besøg af ukrainske soroptimister i Danmark konstateret, at undervisningen har virket.

 

Nye senge til børnene