Soroptimisternes Lyngsbolejr

 Siden 1983 er der cirka hvert andet år blevet afholdt en lejr over en weekend for soroptimister. Fokus er på samværet, gode foredrag, musik og godt humør. Det startede med træf på Assing Mølleby, men senere er lejrene afholdt på Lyngsbolejren, der ligger lige ned til Lillebælt og med udsigt til Den nye Lillebæltsbro. 

Næste lejr: 10. - 12 sept 2021

 

  

Donation fra soroptimisternes Lyngsbolejr

Efter afholdelse af weekendlejre gennem godt 30 år gjorde Lyngsboudvalget status og besluttede, at det var muligt at uddele kr. 30.000 af de opsparede midler. Midlerne kommer dels fra salg i boderne, men også fra at driften har været ganske positiv, idet selv normalt dyre foredragsholdere har besøgt os for beskedne beløb. Derfor kunne vi i december 2018 besøge julemærkehjemmene i hhv Kollund og Hobro og overrække hvert sted en donation på kr. 15.000. Det blev taget meget vel imod. Og det var en stor glæde at kunne yde en donation til et sted, der i den grad har vist resultater m.h.t. at støtte sårbare børn i deres udvikling.

 Julemærkehjemmet i Kollund    Julemærkehjemmet i Hobro
 Julemærkehjemmet i Kollund    Julemærkehjemmet i Hobro
     julemærker 2018
 Således fik hvert julemærkehjem en donation    Salg af julemærker bliver en stadig mindre del af indtægtsgrundlaget. Uanset hvor flotte de er!
Klik på logoet til højre og læs mere om julemærkehjemmene og det opbyggelige arbejde, der gøres for vore mere udsatte børn.      

 

Takkebrev