Lokale projekter

Det kærlige måltid

 

Det kærlige køkken er et lokalt projekt. De laver økologisk mad til kræftramte familier i Aarhus (primært de familier, hvor kvinden rammes). De kører ud med færdige måltider til fire dage til alle familiens medlemmer hver onsdag. 

Projektet involverer samtidig en masse frivillige unge, der på den måde også lærer at lave mad, idet en kok underviser og hjælper til, og sammenholdet er unikt.

Ikke mindre end 220 unge aarhusianere har meldt sig under fanerne.

Projektet er 100% frivilligt og helt afhængig af private donationer.

Efter et velbesøgt foredrag med kogebogsforfatteren Anette Harbech Olesen, kunne klubben overrække kr. 25.000 til det fortsatte arbejde. Læs mere her

Læs mere på detkaerligemaaltid.dk

  

Donation til Aarhus Krisecenter, 2018

 

Vi har i oktober 2018 afholdt flere aktiviteter med det formål at støtte Aarhus Krisecenter. 

I samarbejde med KM Mode butikkerne i hhv Risskov og Viby afholdt vi to modeshows, hvor ansatte fra butikkerne viste de sidste styles frem. Der var inviteret gæster, så fremmødet kunne blive fint. Overskuddet herfra var afhængigt af, hvad der blev købt de pågældende aftener. Og det var så flot, at vi efterfølgende kunne konstaterer et overskud på kr. 7.000,- Dette blev overrakt senere på måneden ved afholdelse af regionalmødet i region 2. 

Regionalmødets tema var vold mod kvinder. Om formiddagen havde vi en paneldebat med bl.a. to deltagere, der begge havde været udsat for mangeårig partnervold. Det var gribende og rystende udsagn. 

Om eftermiddagen kom Lotte Heise og talte over samme emne. Med alvor, med humor, med helt klare udtalelser og holdninger. Meget er svært at forstå, når man ikke selv har været i det. Men Lotte satte de rette ord på.

Foredraget var åbent for offentligheden. Den samlede donation blev således på kr. 14.347 til Aarhus Krisecenter, der med disse midler vil anskaffe redskaber til motion i deres hus. Glinrende idé. Ingelise Allentoft tog imod donationen med stor tak. 

 

Donation til Reden, Aarhus

 

Anders Sørensen, RedenLederen af Reden, Anders Sørensen, fortalte, at Reden ikke kun er et tilbud til prostituerede, men at man pt har ca 30% grønlandske kvinder, som har særlige udfordringer i livet. Der kommer ligeledes hjemløse samt kvinder med psykiske problemer. Om tirsdagen tilbydes to timers korsang med pianist. Der er mange kreative tilbud, og det støtter kvinderne i socialt samvær.

Dagstilbuddet er åbnet kl. 13.15 – 22.00. Bl.a. tilbyder man sund mad. Reden er med i ”Fødevarebanken”. Hertil leveres rester fra bl.a. Hørkram, Dansk Supermarked m.fl, således at udgiften kan holdes nede. Døren er åben i løbet af dagstilbuddet – dog ”skærmer man huset” (dvs låser), hvis en kvinde bliver forfulgt. Nattilbuddet går fra 22.00 – 8.00. Der er typisk 8 – 10 sovende kvinder. Hvis nogle vil sove på stedet ud over to nætter, skal man udredes for, hvad der alternativt kan gøres. Der er en vågende og en sovende vagt om natten.

Vores donation på kr. 20.000 er øremærket til et nyt sundhedstilbud, som bygger bro til de offentlige sundhedstilbud.

 

Støtte til LMS - Landsforeningen for spiseforstyrrelse og selvskade

Conni S. Hagensen, LMS

Afdelingskoordinator for LMS i Aarhus, Conni S. Hagensen, orienterede om seneste faktiske tal for selvskadende. Der er mange afarter af selvskadende adfærd; der er et bredt spektrum af alt fra ”snittere” til bulimi- og anoreksi-ramte børn og unge. Endvidere orienteredes om LMS´s tiltag og hjælpemuligheder. Halvdelen af de frivillige, der hjælper i rådgivningen, har egne erfaringer. På landsplan er der 22 ansatte og 288 frivillige. Der er en bred vifte af tilbud såvel i form af individuelle samtaler som gruppemøder.

En ung pige, Anna holdt et oplæg om sine egne erfaringer. Hun udviklede bulimi i folkeskolen. Annas oplæg var meget personligt. Anne er nu rask og mangler et år på sit medicin studie og har det sidste år arbejdet som frivillig i LMS.

Klubben støttede i november 2017 foreningens arbejde med kr. 10.000.

 

Besøg hos Kirkens Korshær, Aarhus

I april 2016 besøgte vi Kirkens Korshær i Nørre Alle, hvor korshærspræst Morten Aagaard dybt engageret fortalte om stedet og om de mange brugere, der kommer i huset. Han mindede om, at hver og en er medmennesker, som har måske mange forskellige problemer i livet. Han mødes tit af ordene Dine brugere. Han synes, man burde sige Vore medmennesker. Han opfordrer til, at andre folk ser dem, når de er i gadebilledet – ikke lade som om, de er usynlige.

Der gøres i huset en stor indsats for at hjælpe brugerne fra kun at bruge varmestuen til at indgå i nogle af de mange aktiviteter, der tilbydes. En af disse aktiviteter er systuen "Nål og tråd". Systuens leder Karen Romvig viste mange af de meget smukke ting, der sys. Alle bidrager til arbejdet. Systuen tager gerne imod broderede duge, uldting, plaider osv, der sys om til Unika af fin kvalitet. Vi var meget imponerede over den kæmpestore indsats, der ydes i huset.

Morten Aagaard og Karen Romvig

Søs Kjeldsen takkede for det interessante besøg

Vi donerede kr. 7.500 til det gode arbejde

Disse yndige kjoler er syet at en broderet dug

Handsker eller grydehandsker som er syet af gamle, broderede puder.

 

 

Trygfondens Familiehus

 

 

 

 

 

 

 

 

Søs Kjeldsen overrakte klubbens donation på kr. 10.000 til Familiehusets leder Vinnie Stenholt. Til højre ses den smukke foyer og nedenunder de søde isbjørne som gives til alle børn, der skal bedøves, men i familiehuset får søskende også en isbjørn.

Læs mere om Trygfondens Familiehus HER

 

Ventilen

Efter vort jubilæum i 2012 kunne vi overrække en check på kr. 70.000 til unge fra Ventilen (Ven-til-en).

De unge repræsentanter fra Ventilen fortalte, at beløbet ville hjælpe dem med at kunne give tilbud i lang tid til de ensomme unge, som søgte dem.

 

Nogle af de lokale foreninger og organisationer, som vi over årene har støttet i byen:

 

Det kærlige Måltid

Landsforeningen for Spiseforstyrrelser, Aarhus afd.

Kirkens Korshær, Aarhus

Trygfondens Familiehus

Ventilen

Café Husrum

Den rullende Kagemand (Mødrehjælpen)

Frelsens Hær

Kvindehuset i Viby

KvIK Mentornetværk, Aarhus

Uddannelse af kvinder

Krisecenteret i Aarhus

Mentorordning i Aarhus

Værestedet Reden i Aarhus

Gadepræst i Aarhus

Foreningen for voldsramte Kvinder

Christinedalscenteret

Desuden har vi ydet støtte til uddannelse i form af legat til forskning, studiestøtte til studerende indenfor øjensygdomme samt inden for proteinforskning. Rejselegat til kursus i lederskab samt studiestøtte af økonomiske årsager - alt til dygtige unge kvinder.