Kursus for webmasters

Hjemmesiden – klubbens bedste visitkort

 

Kursus for klubbernes webmasters afholdes således:

  

Kursus – primært for region 1 og 2  

27. jan. 2018 – Huset Trøjborg,

Frivillighedshus

Kirkegårdsvej 53 

8000 Aarhus C 

 

Kursus – primært for region 3 og 4     

28. jan. 2018 – Varde Gymnasium 

Frisvadvej 72

6800 Varde 

 

Kursus – region 5, 6, 7 og 8   

10. marts 2018 - Skolen på Herredsåsen,

Klosterparkvej 175

4400 Kalundborg 

 

 Kurset varer fra kl. 9:30 til kl. 15:30

 

De enkelte klubbers webmaster indbydes til en kursusdag omkring hjemmesiden.

Hver klub kan repræsenteres af 2 personer. Der er et max. deltagerantal pr. kursusdag på 40.

 

P.g.a. geografien er kursusdagene primært tildelt de nævnte regioner. Hvis der er ledige pladser, kan klubber fra andre regioner deltage efter først til mølle princippet.

 

Deltagelse koster kr. 250,- pr. deltager.  (incl. frokost, kaffe m.v.)

Det er en forudsætning for deltagelse, at alle har arbejdet med hjemmesiden i en eller anden udstrækning. Det giver det bedste udbytte for alle parter. 

Så føler du ikke, du er så langt endnu, så er der stadig tid til at arbejde mere med hjemmesiden.  

 

Der vil være forskel på de forudsætninger, som man møder med. Derfor vil vi opfordre alle webmasters til på forhånd at fremsende et spørgsmål af særlig interesse for den enkeltes hjemmeside, så alle får noget med hjem.

Spørgsmål mailes til: Lissi Thorsted Petersen:  lissithorsted@gmail.com

 

Følgende punkter tages under behandling

 

  • Drøftelse af klubbens forside – hvordan bliver den til klubbens bedste visitkort.
  • Drøftelse af indholdssider – herunder brug af paneler
  • Drøftelse af de lukkede sider
  • Workshops i mindre grupper
  • Idéudveksling
 

Kurset ledes af to regionale webmasters, Lissi Thorsted Petersen, SI Varde og Birgit Madsen, SI  Aarhus.

Desuden deltager Unionens webmaster Kirsten Iversen samt regionale webmasters fra de anførte regioner.

  

Med venlig hilsen

Lissi Thorsted Petersen     

  Birgit Madsen