Du er her

Egoforedrag med Lena Kjeldsen

Aprilmødet holdes på restaurant Derby

 

 

 

Egoforedrag med Lena Kjeldsen. Lena er adjunkt, ph.d. og specialiseret i marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet – herunder kvinder. På restaurant Derby

 

 Lena Kjeldsen    

 

Blue hour 18:00 - 18:30

Afbud til Birte Ries senest tosdagen før til  birte.ries@gmail.com