Aktiviteter

Aarhusklubben gennemfører mange forskellige aktiviteter med hvert sit formål.

Nogle aktiviteter gennemføres med henblik på at skaffe penge, så vi har mulighed for at støtte projekter, som falder inden for kategorien: At styrke kvinder og piger både økonomisk, uddannelsesmæssigt, helbredsmæssigt og støtte deres menneskerettigheder generelt. 

Foredrag arrangeres dels for vores egen bevidstgørelse omkring de mange aspekter, der er omkring vore projekter samt i samfundet i ind- og udland. 

Virksomhedsbesøg arrangeres ligeledes for at klubbens medlemmer herved får en mere nuanceret forståelse af forskellige erhverv og disses udfordringer.

 

Modeshow som money making aktivitet 

I oktober 2018 afholdt vi 2 modeshows i samarbejde med KM Mode hhv. i Risskov og Viby.

 KM Mode i Risskov       KM Mode, Viby

Denne aktivitet resulterede i, at vi senere kunne overdrage kr. 7.000 til Aarhus Krisecenter alene fra dette hyggelige arrangement.